logo

Polityka prywatności

KT2 Studio Klaudia Kulesa

Skrzyszów 169A, 33-156 Skrzyszów

NIP: 8733238121 / EU: PL8733238121/ REGON: 369004265

Polityka prywatności firmy

  1. Celem wykonywanych usług fotograficznych jest dostarczenie wysokiej jakości produktów dla klientów końcowych w formie elektronicznej oraz papierowej.
  2. Firma KT2 Studio świadczy usługi głównie na terytorium Polski nie wyklucza jednak pracy na terenie Unii Europejskiej.
  3. W celu sporządzenia umowy świadczonej usługi pobierane są od Państwa dane, które przetrzymywane są tymczasowo na serwerach Google chronionych kodem sms oraz dwustopniową weryfikacją podczas logowania się do konta. Przy wstępnej rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem podpisania umowy i późniejszego wykonania usługi.
  4. Umowy archiwizowane są w formie papierowej oraz elektronicznej. W przypadku elektronicznych wersji są one trzymane na serwerze Box, który jest zabezpieczony certyfikatem SSL a samo konto posiada dwustopniową weryfikację podczas logowania się do serwisu. W/w kopie elektroniczne synchronizują się z komputerem, którego dysk jest szyfrowany, zabezpieczony odciskiem palca oraz dodatkowym skomplikowanym hasłem. Nie ma możliwości dostania się do danych bez właściciela sprzętu. System mac OS nie jest poddatny na działanie wirusów, malware i tego typu innych robaków, które mogłyby wykraść dane z komputera poprzez dostęp do sieci.
  5. Osoby biorące udział w prywatnie zorganizowanej imprezie takiej jak: wesele, chrzest, urodziny itd. automatycznie wyrażają zgodę na wykonywanie jej fotografii podczas wykonywania zlecenia przez fotografa. W przypadku gdy klient wyraził na to zgodę, fotografie mogą być wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego.Fotografie są archiwizowane na szyfrowanych dyskach raidowych oraz stronie internetowej zabezpieczonej certyfikatem SSL w galeriach z dodatkowym hasłem, których administratorem staje się klient po otrzymaniu klucza zabezpieczającego.
  6. Klienci mogą skorzystać zgodnie z prawem z artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest właściciel firmy KT2 Studio.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem mailowym kontakt@kt2studio.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystywane w ramach:

- realizacji usług fotograficznych, filmowych oraz fotobudki - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Close